Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

wanprestatie

betekenis & definitie

Niet, te late of ondeugdelijke nakoming van hetgeen waartoe men zich verbonden heeft.