Heinz

Alles over Heinz

Gepubliceerd op 27-06-2016

2016-06-27

Food Purity Act

betekenis & definitie

De Food Purity Act is een Amerikaanse wet uit 1906 waarmee bepaalde kwaliteitseisen werden gesteld aan voedingsmiddelen. De Food Purity Act was het begin van een reeks wetten die eisen stelden aan de kwaliteit van voedingswaar en tevens de aanleiding voor de oprichting van de Food and Drug Administration.

De Food Purity Act, die in 1906 werd aangenomen in de Verenigde Staten, had als doel om de kwaliteit van voedingsmiddelen te waarborgen en tevens de handel in slechte voedingswaar uit te bannen. Door de Food Purity Act moest er op het verpakkingsmateriaal van ieder voedingsmiddel alle ingrediënten van het product worden vermeld. Tevens betekende de Food Purity Act dat drugs en medicijnen voortaan aan bepaalde standaarden moesten voldoen, en dat de producten die niet aan deze standaarden voldeden van de markt moesten worden geweerd. Aan het begin van de twintigste eeuw waren veel drugs nog legaal verkrijgbaar als medicijn, zoals marihuana, opium, cocaïne en morfine.

De Food Purity Act wordt gezien als een mijlpaal binnen de wetgeving in de Verenigde Staten. Nog nooit eerder was er een wet opgesteld die de kwaliteit van voedingsmiddelen moest garanderen. Hoewel de standaarden die de Food Purity Act oplegde aan producten niet alle schadelijke stoffen die in producten werden vervaardigd uit wist te bannen, was de Food Purity Act het begin van een serie van wetten waarmee de kwaliteit van producten werd gewaarborgd, bijvoorbeeld ook die van cosmetische producten.

Een van de actoren die aan de basis stond van de invoering van de Food Purity Act was het, toen al grote, voedingsmiddelen bedrijf Heinz. Geconserveerde voeding was in het begin van de twintigste eeuw nog niet helemaal breed geaccepteerd binnen de samenleving. Door de Food Purity Act te initiëren liet Heinz zien zeer begaan te zijn met de kwaliteit van zijn geconserveerde producten.