Heiko Jessayan

Journalist Financieel Dagblad

Gepubliceerd op 16-12-2015

Sjoemelsoftware

betekenis & definitie

Sjoemelsoftware is software die prestaties van apparatuur, machines en motoren (bijvoorbeeld smart phones, computers, koelkasten, wasmachines, auto’s) kan beïnvloeden.

In de bredere betekenis van het woord is sjoemelsoftware software om (overheden en klanten) te misleiden. Het woord kan dus worden toegepast voor alle apparaten waar software in zit. Aangezien mensen tegenwoordig worden omringd door digitale ‘devices’ (van wasmachines, koelkasten, thermostaten tot smart phones) kan niet worden uitgesloten dat fabrikanten digitale mechanismes inbouwen of sjoemelsoftware die de prestaties of zelfs levensduur van de apparaten aanzienlijk zouden kunnen beperken.

De term is ontleend aan het het Amerikaanse ‘defeat device’. Dit is een (digitaal) mechanisme (in het motormanagement van een voertuig) dat herkent of een auto wordt getest tijdens een officiële testcyclus. Het mechanisme zorgt ervoor dat de motor op een zuinige modus wordt overgeschakeld waardoor de uitstoot van in dit geval stikstofoxiden (NOx) onder de wettelijk voorgeschreven grenswaarden blijft. In een brief van vrijdag 18 september 2015 beschuldigde de Amerikaanse milieuautoriteit EPA (Environmental Protection Agency) Volkswagen van manipulatie van de uitstootwaarden. FD-redacteur Heiko Jessayan vertaalde de term ‘defeat device’ op 21 september met de term sjoemelsoftware in zijn artikel: ‘Sjoemelsoftware stort Volkswagen in diepe crisis’.

In 2015 is het woord gekozen tot woord van het jaar gekozen door zowel Van Dale als het Genootschap Onze taal.