Heerengenootschap Sabre

Organisator van het Croquet & Croquettes-toernooi

Gepubliceerd op 17-03-2015

2015-03-17

Croquet

betekenis & definitie

Croquet is een balsport waarbij de deelnemer een bal zo snel mogelijk een parcours moet laten afleggen. De bal dient met een hamer op een vaste volgorde door alle poortjes geslagen te worden.

Al sinds 1300 zijn er spelvormen bekend in Frankrijk die lijken op de huidige variant van croquet. Nadat er in de navolgende eeuwen enkele veranderingen doorgevoerd werden, ontstond in Ierland het spel "Crooky". Halverwege de negentiende eeuw won het spel aan populariteit en ontstond de eerste croquetbond in Engeland. Aanvankelijk was het een buitengewoon populaire sport, totdat tennis in het begin van de twintigste eeuw deze populariteit overnam.

De moderne variant van croquet kan opgesplitst worden in twee varianten: een met zes poorten en een met negen poorten. In officieel competitieverband wordt de variant met zes poorten gehanteerd, in informele partijen wordt vooral in Noord-Amerika vaak de variant met negen poorten gehanteerd. Er kunnen vier teams deelnemen aan een wedstrijd, welke allemaal een bal en hamer met een corresponderende kleur krijgen. Ieder team moet de eigen bal zo snel mogelijk door een vaste volgorde van poortjes geslagen hebben. In principe mag ieder team eenmaal per ronde slaan, tenzij de bal door het juiste poortje gaat of een bal van de tegenstander geraakt wordt. Wanneer dit laatste plaatsvindt, mogen er twee extra slagen plaatsvinden. Deze slagen kunnen gebruikt worden om de eigen bal weer door het juiste poortje te slaan, maar deze kunnen ook gebruikt worden om de bal van de tegenstander doelbewust weg te slaan. Dit wordt roqueteren genoemd.

Croquet leent zich uitstekend voor een sfeervolle chique vrijetijdsbesteding, welke goed samengaat met sociale interactie en het nuttigen van gepaste versnaperingen.