Gepubliceerd op 05-05-2017

Waarheid

betekenis & definitie

In een pluriforme wereld is het van belang dat we begrijpen dat ‘onze’ waarheden vaak niet dezelfde zijn als die van anderen. In een stereotiep dorps dorp waar de mensen nog nooit in contact zijn gekomen met anderen, daar zou één waarheid, ook t.a.v. opvattingen, kunnen bestaan.

Waarheid bestaat echter alleen op het gebied van feiten: de aarde is rond of plat. Zodra het om opvattingen gaat, zijn er altijd mensen met andere opvattingen. Op dat gebied geldt geen ‘waarheid’. Dan zijn er alleen perspectieven. Hierbij een foto van een asielzoeker en een ambtenaar. Wat ziet u? Sommigen zien een agressieve asielzoeker (de vuist), anderen zien een agressieve ambtenaar (de vinger).

Beide perspectieven zijn waar. In een pluriforme wereld is het waardevol dat mensen vanuit meerdere perspectieven leren te kijken.