Gepubliceerd op 05-05-2017

Verzekeringen

betekenis & definitie

Nederland is een van de landen met het grootste aantal verzekeringen per persoon. Het duidt op een hoge mate van rijkdom en het betekent dat Nederlanders hun onzekerheden zoveel mogelijk willen afdekken.

Bijna elke autochtone Nederlander heeft een ziektekostenverzekering, een opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een brand- en inbraakverzekering en een uitvaartverzeke-ring. Ze moéten zich wel verzekeren. Als hun huis afbrandt, dan zal hun familie niet een nieuw huis betalen, ook niet als die familie het geld ervoor heeft. Als ze door invaliditeit of ziekte geen inkomen meer hebben, dan helpt de familie of de buurt ook bijna niet. ‘Had je je maar moeten verzekeren’, zeggen de Nederlanders dan.

Migranten zijn van huis uit veel minder gewend zich te verzekeren. Vooral bij de Turken ligt een belangrijke groeimarkt voor de verzekeraars. Veel families hebben wel een begrafenisverzekering. Het stoffelijk overschot wordt dan naar het herkomstland gebracht en er mogen twee familieleden mee.