Gepubliceerd op 05-05-2017

Straatcultuur

betekenis & definitie

Straatcultuur, kenmerken.

Wie aan straatcultuur denkt, denkt vaak automatisch meteen aan allochtone jongens. Dat is wel begrijpelijk maar ook onjuist. In delen van Nederland waar weinig allochtonen wonen, bestaat ook een straatcultuur die is daar blank. In de grotere steden is een relatief groot aandeel van de straatcultuur allochtoon. Vooral de Marokkaanse en Antilliaanse jongeren zijn feller, expressiever en explosiever dan de autochtone jongeren in de straatcultuur. Het gaat bovendien niet meer alleen om jongens. De meisjes halen hun geweldsachterstand snel in.

Wat is straatcultuur? Gezagsdragers zeggen:

- Als je ze wil corrigeren staan ze meteen op scherp.
- Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.
- Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon tegen je.
- Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent.
- Ze laten zien dat ze bereid zijn tot het gebruiken van geweld.
- Ze pakken je precies op je zwakste punt.
- Ze gebruiken gemakkelijk geweld.
- Ze zeggen meteen dat je discrimineert.
- Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar slaat.

Onder jongeren ontwikkelt zich een taal met Berber, Arabische, Turkse, Engelse (hiphop, rap), Surinaamse en andere woorden. Een mooi voorbeeld:

Tijdens een waka probeerde iemand mijn djoekoe te djaffen, maar mijn skotoe ge-gette de dief. Het betekent: Tijdens een wandeling probeerde iemand mijn geld te stelen maar de politie betrapte de dief (de Vree).

Straatcultuur, soorten overlast groepen.

Jongeren hangen vaak rond in groepen. Die straatgroepen zijn niet allemaal hetzelfde. U kunt scherper waarnemen als u onderstaande indeling hanteert (Beke).

- Hinderlijke groepen. Een groep is hinderlijk als de jongeren luidruchtig zijn, soms kleine dingen vernielen en bijvoorbeeld rommel op straat achterlaten.
- Overlast gevende groepen. Deze jongeren vallen voorbijgangers lastig, plegen regelmatig vernielingen en soms lichte criminaliteit.
- Criminele groepen. Deze jongeren zijn uit op berovingen, ze plannen inbraken, e.d.

Bent u gewoon burger en hebt u te maken met de eerste twee typen groepen? Dan is het verstandig om, voordat er iets gebeurt, contact te leggen, een praatje te maken, etc. Daarmee is veel ellende te voorkomen. Zonder dat contact is op een later moment een correctie veel lastiger. Bij criminele groepen werkt dat nauwelijks. Die zijn voor de politie.

Straatcultuur, hoe corrigeren?

Bij jongeren in de straatcultuur (autochtoon en allochtoon) staat continu het ‘respect’ op spanning. De politie, leraren en andere autoriteiten zien ze als hun vijand. U hoeft daar geen begrip voor te hebben maar als u dit type jongeren wilt corrigeren is het handig om daar rekening mee te houden.(Zie Begrijpen, begrip hebben)

U kunt, als u sterk genoeg bent, kiezen voor de confronterende karate-aanpak. Dat vereist echter veel verbale en non-verbale kracht die de gemiddelde burger niet heeft. In een winkel kunt u bijvoorbeeld tegen een winkeldief zeggen: Loopt u even mee, u hebt gestolen. Vaak leidt die aanpak tot een escalatie. U kunt ook de zogenaamde judo-stijl gebruiken. Goedemiddag mevrouw, wilt u even meelopen, u bent vergeten iets af te rekenen. Zie Kaldenbach: Respect! voor veel meer voorbeelden (Zie Ontkennen, Respect).