Gepubliceerd op 05-05-2017

Schoenen uit

betekenis & definitie

Voor de meeste Nederlanders is het uitdoen van schoenen in huis niet zo belangrijk. Er zijn van oudsher drie Nederlandse groepen bij wie de schoenen wel uit moesten: schippers, woonwagenbewoners en boeren.

Bij de meeste migranten, vooral voor de islamitische, zijn schoenen bezoedeld omdat ze op straat met vuil en hondenpoep in contact zijn gekomen. Bovendien wordt in de woonkamer op de grond, op een gebedskleed, gebeden. Dan wil je dat de vloer schoon is. Als een bezoeker aanbiedt de schoenen uit te doen, wordt dat als een bewijs van respect zeer gewaardeerd.

Bij Surinamers mag u meestal wel in huis komen met uw schoenen aan, maar nooit in de slaapkamer.