Gepubliceerd op 05-05-2017

Rechts extremisme bang, boos, bedreigd en benadeeld

betekenis & definitie

Extreem rechts is een verzamelterm van standpunten met aspecten van racisme, nationalisme, anti-immigratie, anti-islam, afkeer van democratie, gewelddadigheid en soms van antisemitisme. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende groepen die elkaar daarom fel bestrijden. Een belangrijk kenmerk van extreem rechts is dat zij een sterk onderscheid maken tussen ‘wij’ en ‘zij’. De ander is minder(waardig) en die ander heeft minder rechten. Mensenrechten zijn niet universeel geldig en de eigen standpunten mogen met geweld worden doorgezet. Vrijwel altijd is er een hang naar een sterke leider, een sterke man die aan de chaos een einde maakt. Bij extreem rechts is duidelijker waar zij zich tegen verzet dan waar zij voor is.

Welke behoefte vervult extreem rechts? Wie zich aansluit bij extreem rechts heeft duidelijk het gevoel ergens bij te horen. Door insignes en speciale kleding wordt de groepsband, de identiteit, versterkt. Het wereldbeeld van extreem rechts is overzichtelijk en duidelijk, want zwart-wit. Er zijn goeden en slechten. De slechten moeten zwaar bestraft worden. Vaak wordt de herinvoering van de doodstraf bepleit. In de jonge jaren vervult extreem rechts ook de behoefte aan verzet tegen autoriteiten. Die hebben de wereld rot gemaakt. ‘Wij’ gaan er eindelijk eens voor zorgen dat het minder een rotzooi wordt.

Het denken is vrijwel nooit doordacht en uitgewerkt. Het gaat om dit type opvattingen: Nederland moet Nederland blijven. Ze horen hier niet. Nederland is geen islamland. Straks zijn zij hier de baas. Die mensen zijn anders dan wij. Voor hun wordt alles gedaan, voor ons soort mensen niks. Voor de echte Nederlanders is geen aandacht meer in Den Haag, enz.

Welke gevoelens liggen op de bodem van extreem rechts? Bang, boos, bedreigd en het gevoel achtergesteld, benadeeld te worden. Een permanent rancuneus ontevreden gevoel. Extreem rechts bloeit vooral in delen van Nederland waar weinig migranten wonen maar waar de angst voor hun komst het sterkst is. Zoals bij alle groepen is er ook hier een harde kern en een groep meelopers die makkelijker te beïnvloeden is. Niet iedereen die Lonsdale (Laat Ons Nederlanders Samen De Allochtonen Langzaam Executeren) kleding draagt wil die boodschap uitdragen.

Zie voor een actueel overzicht van groeperingen, symbolen en tips: www.lbr.nl.