Gepubliceerd op 05-05-2017

Privacy behoefte

betekenis & definitie

Autochtone Nederlanders hebben vaak meer behoefte aan privacy dan migranten. Op een bankje zitten ze verder bij elkaar vandaan. In de bus gaan ze bij elkaar vandaan zitten en lezen ze vaker een krant. Ze willen ruimere huizen met afgeschermde hekken en ze ervaren eerder overlast. Naarmate mensen rijker worden lijken ze meer behoefte te krijgen aan privacy. Hoger op de maatschappelijke ladder moet je vaker afspraken maken voor je langs kan komen. Mensen willen dan ook letterlijk vaker alleen zijn. Ze ervaren het als benauwend om continu met anderen samen te zijn.

In het Arabisch bestaat geen woord voor privacy. Het woord dat er het dichtst bij komt is ‘eenzaamheid’. Is het toeval dat privacy een Engels woord is? Kenden Nederlanders die behoefte veel minder tot in de jaren zestig? Hebben ze daarom toen een Amerikaans woord overgenomen omdat die privacy behoefte in de rijkere USA al wel bestond?