Gepubliceerd op 05-05-2017

Oudste zoon

betekenis & definitie

In de meeste niet-westerse landen is de positie van de oudste zoon een bijzondere. De oudste zoon is de eerstverantwoordelijke om voor de ouders te zorgen. Hij wordt daar door iedereen op aangesproken. Hij zal het initiatief nemen om woonruimte voor zijn bejaarde ouders te regelen. Van de oudste zoon wordt ook een bemiddelende rol verwacht bijv. bij huwelijksproblemen van de jongere kinderen.

Op het platteland van Nederland was het eeuwenlang gebruikelijk dat de oudste zoon de hele boerderij erfde. De oudste zoon had ook het recht om te spreken op de begrafenis e.d.