Gepubliceerd op 05-05-2017

Neef – nicht huwelijken

betekenis & definitie

Een huwelijk binnen de familie heet ‘inteelt’. In besloten gemeenschappen (Volendam, Marken, vissersdorpen) kwam inteelt in Nederland vroeger veel voor. In gesloten gemeenschappen op de hele wereld is een huwelijk van je kind met een kind van een broer of zus het ideale huwelijk. Op het ogenblik vindt inteelt in Nederland het meest plaats bij jonge Turken en Marokkanen. Van hen koos tot voor kort 65 % een partner koos uit het herkomstland, dit percentage is nu waarschijnlijk 40%. Van die groep sluit ongeveer een derde een neef-nicht-huwelijk. Inteelt heeft schadelijke gezondheidseffecten. De zuigelingensterfte is hoger en de kans op een gehandicapt kind is 5 à 7 % groter.

Neef-nicht-huwelijken waren in Nederland tot 1971 bij wet verboden. Er bestaat nog wel een wettelijk verbod op een huwelijk tussen broer en zus. (Zie Huwelijk).