Gepubliceerd op 05-05-2017

Multicultureel samenleven

betekenis & definitie

Willen ‘we’ een multiculturele samenleving zijn? Die vraag is even zinvol als de vraag of we zomer, herfst, winter of lentes willen. Die realiteiten zijn er gewoon. Het is wel een belangrijke vraag hoe we die multiculturele realiteit willen vormgeven.

Wat is de minimale manier van samenleven om tot een fatsoenlijke pluriforme samenleving te komen? Kan het misschien zelfs een leuke samenleving worden?

Op een schaal van tolerantie zijn dit de mogelijkheden. U kunt onmogelijk niet kiezen. U werkt ook nu al mee aan het onderstaande. U wilt een samenleving waarin we…

- Vijandig gewelddadig samenleven.
- Mokkend elkaar gedogen.
- Ongeïnteresseerd langs elkaar heen leven.
- Langs elkaar heen leven met voldoende kennis over elkaar.
- Samenleven met interesse voor elkaar.
- Samenleven met positieve waardering voor elkaar.

De laatste twee of drie samenlevingsvormen beschrijven wat Cohen bedoelt met ‘de boel bij elkaar houden’.

Het woord multicultureel’ wordt soms gebruikt voor de opvatting het waardevol is dat nieuwe etnische groepen hun opvattingen en gewoontes van vroeger behouden. Dat ideaal is niet mogelijk. Mensen beïnvloeden elkaar altijd.