Gepubliceerd op 05-05-2017

Luid praten

betekenis & definitie

Voor de meerderheid van de blanke Nederlanders is het een teken van beschaafdheid om niet luid te praten. In een restaurant willen mensen niet ‘gestoord’ worden door het gesprek aan een tafel naast hen. Die Nederlanders vinden luid praten onbeschaafd. In alle zuidelijke landen wordt veel luider gesproken, vooral door mannen. Dat stoort niet, dat is gezellig. Vrouwen behoren zich, vooral in veel niet-westerse landen, juist meer ingetogen te gedragen en geen aandacht te trekken door gelach of door luid te praten.