Gepubliceerd op 05-05-2017

Jodendom

betekenis & definitie

Volgens de joodse wet is iemand jood als zijn / haar moeder jood is. Joden hebben de Tenach als heilig boek, het boek dat christenen het Oude Testament noemen. Een deel daarvan is de Thora.

Het jodendom kent één God. Zijn naam wordt, buiten de synagoge, uit eerbied niet uitgesproken. Joden geloven in een eeuwig leven. In de toekomst zal God de Messias sturen. Jezus Christus wordt dus niet als de Messias, de zoon van God gezien. Orthodoxe joden geloven dat alles wat in de Thora staat letterlijk moet worden genomen. Liberale joden geloven dat een deel van de Thora moet worden geïnterpreteerd in het licht van de moderne tijd. Daardoor is o.a. de rol van de vrouw bij de orthodoxen en liberalen anders. In de Thora is beschreven hoe joden moeten leven. Naast de tien geboden heeft God, naar joodse overtuiging, ook 248 geboden en 365 verboden gegeven. Alle joodse tradities en gebruiken zijn aan de Thora ontleend, de sabbat, de voedselwetten (kosher, geen varkensvlees, etc), de besnijdenis, de Bar Mitswa en de feestdagen.

Van de dertien miljoen joden op de wereld wonen er 5,3 miljoen in de USA, 5,1 miljoen in Israël. Een deel van de joden is religieus, een ander deel niet. Sommigen voelen zich alleen met het jodendom verbonden door tradities (kippensoep op vrijdagavond, etc.), de geschiedenis van de shoah (de holocaust) of door het bestaan van Israël. Van de 140.000 joden die voor 1940 in Nederland woonden zijn er 100.000 door de Duitsers vermoord.

Joodse feestdagen.

De belangrijkste joodse feestdagen zijn:

* Jom Kippoer, Grote Verzoendag.

Jom Kippoer, Grote Verzoendag is de belangrijkste dag binnen het jodendom. De Joden hopen op die dag van God vergeving te krijgen van hun zonden. Joodse feestdagen beginnen altijd bij zonsondergang van de voorafgaande avond en duren tot zonsondergang op de dag zelf. Die tijd wordt in de synagoge doorgebracht en gevast. De dienst bestaat uit gebed en gezang. Aan het eind van de dienst wordt op de ramshoorn geblazen. Daarna is er een feestelijke maaltijd in de familiekring.

- Rosh Hasjana, joods nieuwjaar.

Het joodse nieuwjaar wordt rond september gevierd. Tijdens de maaltijd of in de synagoge eet men een stukje appel dat in de honing is gedoopt. Daarmee wenst men elkaar een goed en zoet jaar toe. In de synagoge wordt op de sjofar, de ramshoorn geblazen. “Wordt wakker, let op”, willen de tonen zeggen. Joden worden opgeroepen om naar zichzelf te kijken: Hoe heb ik het afgelopen jaar geleefd? Tien dagen hierna zal het Grote Verzoendag zijn.

- Pesach, het joodse Paasfeest.

Op Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Mozes leidde toen het joodse volk uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. Het was een barre tocht door de woestijn die veertig dagen duurde. Joden eten op ‘seideravond’, de eerste avond, onder andere bittere kruiden als herinnering aan die slavernij. De acht dagen erna eten joden matzes: gebakken van ongerezen deeg omdat er ook in de woestijn geen tijd was om het brood te laten rijzen.

* Chanoeka.

Het Chanoekafeest is een lichtfeest, het herinnert aan de herinwijding van de tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën. Het valt meestal in december en is vooral een huiselijk feest.

* Poerim.

Het meest uitbundige feest van het jaar is Poerim, dat meestal in maart valt. Dit feest is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van de wrede Haman, dankzij de joodse koningin Esther. Na afloop worden zogenaamde Hamansoren gegeten: zoet gebak in de vorm van oren.