Gepubliceerd op 05-05-2017

Islam

betekenis & definitie

Weet u welk land in 1945 de meeste islamitische inwoners ter wereld had? Dat was het Koninkrijk der Nederlanden. Indonesië maakte daar toen nog deel van uit. Indonesië heeft voor 95% een islamitische bevolking.

Islam. Mohammed is profeet.

Dit is niet de plek om veel inhoudelijke informatie te kunnen geven over de islam. In talloze andere publicaties vindt u alles over de profeet Mohammed, de Koran, de vijf zuilen, etc. De woorden moslim en islamiet betekenen hetzelfde. In het Arabisch worden, net als in het Hebreeuws, alleen de medeklinkers s,l,m geschreven. In de loop van de tijd is bovendien de lettervolgorde veranderd naar m,s,l. Moslims geloven evenals joden en christenen in Abraham (Ibrahiem), Isaac (Ishak), Jacob (Ja’koeb), Jozef (Joesoef) en Mozes (Moesa).

Voor moslims is Jezus (Isa) ook een profeet maar, zeer belangrijk, niet de zoon van God zoals in de christelijke opvatting. Mohammed is de laatste profeet. Ook Maria (Meryam) komt in de Koran voor.

Islams.

Er is in feite niet één islam hoewel islamieten dat vaak wel benadrukken. Er zijn strenge en tolerante stromingen binnen de islam, poëtische en nuchtere, gewelddadige en vredelievende. Alle varianten van mens-zijn komen in de islam naar voren.

Islamieten zoals we die in Nederland kennen beleven de islam meestal als een godsdienst zonder twijfel. De meeste islamieten in Nederland zijn laagopgeleid. Zij zijn gewend imams en wat in boeken staat, op hun woord te geloven. Hun beleving van godsdienst is te vergelijken met die van sommige christenen uit de bijbelgordel. De tekst uit de bijbel wordt door hen vaker letterlijk genomen. Er wordt dan minder gekeken naar de betekenis in de tijd dat de tekst geschreven werd. De meeste islamitische landen worden bovendien autoritair geregeerd. Ook daardoor bestaat daar geen traditie om het woord van autoriteiten (of heilige boeken) openlijk in twijfel te trekken. Die traditie van twijfelloosheid zet zich bij velen in Nederland voort, maar niet bij iedereen. Dit leidt tot grote verschillen in islambeleving.

Maakt u zich zorgen over radicalisering binnen de islam? Juist dan zou het moslims duidelijk moeten zijn dat alle vredelievende vormen van de islam welkom zijn. Dat is waarschijnlijk het meest effectieve middel om een dam op te werpen tegen de extreme varianten. (Zie Fundamentalisme en Radicalisering )

‘Een miljoen islamieten’.

Krantenberichten meldden dat er in Nederland een miljoen moslims zijn. Het roept bij sommige autochtonen het beeld op dat een horde ‘ons’ overspoelt. Wanneer tel je volgens het CBS als moslim? Dat heeft niets met geloof te maken. Je telt voor het CBS mee als moslim als je geboren bent in een overwegend islamitisch land of als één van je ouders in een overwegend islamitisch land is geboren. Met deze redenering zijn alle Nederlandse emigranten én hun kinderen in Canada, de USA en Australië christen. De WRR telde later 3% moslims.

Islamitische feesten

In de islamitische wereld worden verschillende feestdagen gevierd. Er zijn twee feesten die door de koran voorgeschreven zijn.

*Het Suikerfeest (Arabisch: Ied al-Fitr. Turks: Şeker Bayramı).

Het Suikerfeest, ook wel het Kleine Feest, is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Het vindt plaats aan het einde van de ramadan.

Vrijwel iedere moslim gaat dan naar de moskee. Als de zon ondergaat kan het Suikerfeest beginnen. Het duurt vaak meerdere dagen, want er wordt aan veel mensen een bezoek gebracht. Buren, familie, vrienden, arme mensen en ook de doden worden niet vergeten. Er wordt wel gezegd dat het motto van dit feest ‘zoet eten, zoet praten’ is. Deze dag is dan ook de gelegenheid om ruzie of conflicten van de afgelopen tijd goed te praten. Er mag weer overdag gegeten worden en dat wordt dan ook overvloedig gedaan: het lekkerste en zoetste eten (baklava) wordt op tafel gezet.

*Het Offerfeest (Arabisch: Ied al-Adha. Turks: Kurban Bayramı).

Dit feest valt samen met de bedevaart naar Mekka, de hadj. Volgens de koran vroeg God aan Ibrahim (Abraham) om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen. Als herinnering daaraan laten veel moslims deze dag een schaap slachten. Het vlees wordt in drieën verdeeld: een deel voor de familie, een deel voor buren, vrienden of bezoekers en een deel voor de armen. In Nederland gebeurt het rituele slachten meestal in het slachthuis. Het offerfeest is het belangrijkste feest van de Islam. In de Islamitische landen zijn bedrijven en scholen dicht (Zie Ramadan).

Islamitische scholen.

Er zijn aparte scholen voor o.a. protestante christenen, katholieke christenen, hindoes en joden. Er zijn aparte woningen voor oude mensen en aparte woonblokken voor studenten. Er worden woningen gebouwd voor de elite en wijken voor mensen met een kleine beurs. In de meeste gevallen roept het geen discussie op als een institutie specifiek bedoeld is voor een godsdienstige, sociale of leeftijdsgroep.

Bij de oprichting van islamitische scholen speelt echter een ander probleem. Waarschijnlijk zou niemand moeite hebben met de bouw van islamitische bejaardenhuizen. Scholen hebben echter een specifieke opvoedingsfunctie. Op scholen moeten jonge mensen van allerlei origine elkaar leren kennen. Op een islamitische school met vrijwel uitsluitend allochtone leerlingen leren de kinderen onvoldoende de gewoontes en de taal van de meerderheidscultuur. Het aantal islamitische scholen is overigens klein, ongeveer vijftig. Het bovengenoemde pedagogische bezwaar speelt echter op een veel grotere schaal op vmbo en mbo (roc) scholen in de grote steden een rol, op de zgn. zwarte scholen.

Er is een vergelijkbaar pedagogisch bezwaar tegen witte scholen. Wie bezwaar maakt tegen zwarte of islamitische scholen zou evenveel bezwaar tegen witte scholen moeten hebben. De blanke leerlingen leren daar een belangrijk segment van de samenleving, de allochtone bevolking, onvoldoende kennen.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!