Gepubliceerd op 05-05-2017

Integriteit

betekenis & definitie

Wie een officiële functie heeft moet integer zijn. Een van de aspecten daarvan is dat burgers bij bijvoorbeeld de politie of de belastingdienst gelijk behandeld moeten worden. Integer zijn betekent dat mensen uit geen enkele (etnische) groep bevoor- of benadeeld mogen worden. Meestal wordt door de meerderheidscultuur onmiddellijk aan migranten gedacht: zij mogen hun etnische groep niet voortrekken. De sociale druk binnen veel migrantengemeenschappen maakt dat dit aandachtspunt serieus genomen moet worden. Zij zijn door die sociale druk soms kwetsbaar. Dit is uiteraard een gevoelig onderwerp. Het hoort aan de orde gesteld te worden in het kader van integriteit van álle medewerkers.

Bij de politie, de belastingdienst, bij klantenbalies hebben namelijk ook Nederlanders uit de meerderheidscultuur soms hun voorkeuren. Die voorkeuren zijn veel moeilijker te ontdekken omdat die gedeeld worden door velen. Als een autochtone arts of agent denkt: alwéér een Marokkaan in de wachtkamer dan begint hij zijn consult met een negatieve blik. Ook dat is niet aanvaardbaar en ook dat betekent een voorkeur voor cliënten van de eigen etnische groep. Goede leidinggevenden laten daarom negatieve stereotiepen en harde etnische grappen niet passeren. Ze beschadigen collega’s. Ze zijn ook schadelijk omdat ze een negatief beeld van een minderheidsgroep kunnen aanscherpen waardoor onbewust en onbedoeld cliënten uit die groep minder klantgericht zullen worden behandeld.

Ook in de Nederlandse politiek lijkt etnische integriteit een nieuw aandachtspunt. Turkse politici bijvoorbeeld behoren niet alleen aan Túrkse belangen denken. Dat zou Turks cliëntilisme zijn. Turkse politici horen alle etniciteiten te vertegenwoordigen. Maar ook autochtone politici mogen niet, bedoeld of onbedoeld, de eigen meerderheidscultuur bevoordelen. Ook zij horen alle etniciteiten te vertegenwoordigen. Het zou immers blank (autochtoon) cliëntilisme zijn. Parallel hieraan: rijke politici behoren ook met de belangen van arme Nederlanders rekening te houden. Het bevoordelen van de eigen groep bestaat in veel varianten.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!