Gepubliceerd op 05-05-2017

Hoop gevend

betekenis & definitie

Het is goed om op enkele hoopgevende zaken te wijzen.

- In de zeventiger jaren was er veel meer terrorisme in Nederland dan nu. De preventieve en structurele manier waarop Nederland dat toen aanpakte geeft een alternatief voor de repressieve keuzes die we in deze tijd maken. (Zie Radicalisering. Wat kan de samenleving tegen radicalisering doen?)
- In de zeventiger jaren was de angst voor Molukkers groot. Het ‘inter-etnische wantrouwen’ stond op een dieptepunt. Nu, veertig jaar later is daar weinig meer van te merken.
- In de jaren tachtig betekende het woord Surinamer nog hetzelfde als messentrekker. Dertig jaar later is die beeldvorming voorbij. (Zie Surinamers).