Gepubliceerd op 05-05-2017

Eigen groep eerst

betekenis & definitie

‘Eigen groep eerst’ kan aantrekkelijk klinken voor wie tot de meerderheid behoort. De gedachte is dat de nieuwelingen ‘gasten’ zijn en minder rechten hebben. Ze zijn tijdelijk, ze horen hier niet echt.

De migranten over wie het gaat zijn echter geen tijdelijke gasten. Ze wonen hier en blijven hier wonen. Zij vallen onder dezelfde plichten en rechten als alle andere burgers van het land. Op den duur accepteert bovendien geen enkele groep een tweederangs status en behandeling. ‘Eigen volk eerst’ werkt daarom op den duur ontwrichtend. De ‘eigen volk eerst’ ideologie heeft een minstens even groot effect op de meerderheid als op de minderheid. Het is een krachtige versterker van de ‘eigen’ superioriteit en het kan onverschilligheid het gebruik van geweld tegen de ‘minderen’ rechtvaardigen.

Op psychologisch niveau is ‘eigen volk eerst’ de weigering van het oudere kind in het gezin om de realiteit van een nieuw broertje of zusje te accepteren; de halsstarrige ontkenning dat ook andere mensen recht hebben op een ijsje of op een plaatsje onder de zon. Denk vooral aan jezelf, je hoeft niet aan een ander te denken. Ikke eerst.