Gepubliceerd op 05-05-2017

Arbeidsmarkt

betekenis & definitie

Van de autochtone bevolking is ruim zeventig procent werkzaam op de arbeidsmarkt, van de niet-westerse migranten is dat vijftig procent. Deze laatste groep is dus twee keer zo vaak werkeloos.

Er zijn grote verschillen tussen en binnen de migranten groepen. Kaapverdianen, Hongkong-Chinezen en Surinamers hebben voor zestig procent werk, Somaliërs werken voor ongeveer voor vijfentwintig procent. Bij migranten is vooral de eerste generatie relatief vaak werkeloos. De arbeidsmarktparticipatie van de tweede generatie is gelijk aan die van autochtonen als rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau. Het opleidingsniveau is blijkbaar de belangrijkste factor op weg naar werk.

Niet-westerse migranten werken relatief vaak bij een uitzendbureau (10,7%), in de detailhandel (8,6%) en in schoonmaakbedrijven (7,4%). Dat geldt vooral voor de eerste generatie. In tijden van economische laagconjunctuur (bijv. rond 2001) worden migranten als eerste werkeloos.

Niet-westerse migranten hebben gemiddeld twee keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Hoe lager de leeftijd, des te kleiner het percentage migranten dat een uitkering heeft. (WODC, CBS, Integratiekaart 2006; grafiek Volkskrant 31-01-07)