Vrachtbrief (binnenland) betekenis & definitie

Vrachtbrief (binnenland) - (duplicaat-), binnenland; verlangt de afzender een bewijs van de overgave van goederen aan de beambten van den spoordienst, dan moet hij daartoe, voor zooverre de volgens bijzondere bepalingen van enkele spoorwegdiensten af te geven ontvangbewijzen hem niet voldoende zijn, twee gelijkluidende exemplaren van den vrachtbrief bij zijne goederen overleggen, waarvan het eene, met het woord „duplicaat”, hem gestempeld wordt teruggegeven. Dit duplicaat strekt alleen tot bewijs, dat de goederen aangenomen zijn, en heeft niet de kracht van den vrachtbrief, die de goederen vergezelt.