Valeur en garantie betekenis & definitie

Valeur en garantie - clausulewaarde tot pand bij pand-endossement.

Gepubliceerd op 14-03-2019