Termijnhandel betekenis & definitie

Termijnhandel - handel, waarbij de levering van het gekochte niet terstond, maar binnen een bepaalden tijd moet plaats hebben. De termijnhandel is meestal speculatiehandel: de verkoopers verkoopen goederen of effecten, die zij zelf nog niet bezitten, maar tegen het einde van den termijn goedkooper denken te kunnen koopen; de koopers denken voor den gestelden termijn het gekochte weder tegen hooger prijs te zullen kunnen verkoopen. Het verloren of gewonnen verschil in prijs heet koersverschil en wordt aan het einde van den termijn (liquidatie) verrekend.

Termijnhandel Liquidation und Prolongation im Effektenhandel. Von F. Schmidt, M 11.50.

— Speculatie en Termijnhandel.

E. J. van der Maaten. f 5.—. Van der Laan en Co. Den Haag.

Gepubliceerd op 14-03-2019