Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 14-03-2019

Schatkist

betekenis & definitie

Schatkist - in het algemeen de plaats, de kist of de kast, waarin men zijn vermogen in geld, papieren, enz. bewaart. In beperkter en meer gebruikelijken zin, de veronderstelde bewaarplaats van de Staatsgelden, de loopende gelden van den Staat. Alle Staatsontvangsten worden in de schatkist gestort en uit deze worden alle Staatsuitgaven betaald.

— Boissevain, G. M. ’s Rijks schatkist en de Nederlandsche Bank. In De Economist, jg. 60 (1911), bl. 121-150.