Rabat betekenis & definitie

Rabat - Fr. rabat, escompte, Eng. allowance, discount, D. Rabatt, aftrek of korting die bij percenten, berekend van de koopsom, van het gewicht of van het getal goederen wordt afgetrokken. Ook de aftrek of korting, welke de verkooper den kooper toestaat, wanneer aan de door hem geleverde waar eenig gebrek is, of de qualiteit niet geheel overeenkomt met hetgeen hij aangenomen heeft te leveren. Of wel de aftrek of korting, die van een te betalen som wordt afgetrokken, wanneer de betaling binnen een bepaalden tijd plaats heeft : dit laatste noemt men echter meer bepaald escompte of disconto.

Men noemt het rabat gebruikelijk of usantieel, wanneer het onvoorwaardelijk wordt toegestaan, toevallig of voorwaardelijk, wanneer het toestaan ervan afhankelijk is van de vervulling eener voorwaarde.

Gepubliceerd op 14-03-2019