Q. e betekenis & definitie

Q. e - verkorting van quod est = hetwelk beteekent.

Gepubliceerd op 14-03-2019