Paragraaf betekenis & definitie

Paragraaf - onder-afdeeling in een geschrift, een boek, in Duitschland: een wetsartikel; ook het teeken, dat dient tot aanduiding van onderdeelen of afdeelingen in wetenschappelijke boeken en geschriften, wetten enz. ter vergemakkelijking van het overzicht: ยง.