Paarden en tuigen betekenis & definitie

Paarden en tuigen - rek., wordt gedeb. voor de waarde der paarden en tuigen bij het openen der boeken en voor aankoopen; gecred. voor verkoopen en afschrijvingen wegens waardevermindering. Is rek. van bezit. Zie ook: J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel I.

Gepubliceerd op 14-03-2019