Nieuwsbladen (binnenland) betekenis & definitie

Nieuwsbladen (binnenland) - Onder nieuwsbladen worden door de postwet verstaan: alle, ten minste éénmaal per week verschijnende couranten en tijdschriften.

Onder bijvoegsel van een nieuwsblad is te verstaan: het vervolg van een nieuwsblad, namelijk dat gedeelte, waarvoor het gewone papierformaat, waarop het blad gedrukt wordt, geen genoegzame ruimte aanbiedt, doch dat overigens, hoewel op een afzonderlijk vel gedrukt, van dat blad kennelijk een wezenlijk deel uitmaakt en niet afzonderlijk verkrijgbaar wordt gesteld of voor afzonderlijke verspreiding bestemd is.

Onder bulletin van een nieuwsblad is te verstaan een kort bericht van dat blad, verschijnende op een ander tijdstip dan dat, waarop gewoonlijk een nommer wordt uitgegeven.