Nadruk betekenis & definitie

Nadruk - het drukken en verspreiden van een boek, geschrift, of ander geestesproduct zonder de toestemming van den schrijver of vervaardiger en ten nadeele van den uitgever, die daartoe alleen het recht heeft. Nadruk is in ons land verboden gedurende 50 jaar na de eerste uitgave of, indien de schrijver langer leeft, tot na zijn dood.

Gepubliceerd op 14-03-2019