Naamsverandering betekenis & definitie

Naamsverandering - de bij de wet toegestane wijziging of bijvoeging van geslachts- of voornaam. Over verandering van geslachtsnaam beslist de koning(in); over die van voornamen de arrondissementsrechtbank. Het eerste geschiedt bij Koninklijk Besluit en kan niet eer plaats hebben, dan een jaar nadat het verzoek heeft plaats gehad; deze termijn dient om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tegen de aangevraagde naamsverandering verzet aan te teekenen.

Gepubliceerd op 14-03-2019