N (afkorting) betekenis & definitie

N (afkorting) - als verkorting N.N. nomen nescio, naam onbekend; no: nommer; n. of nto: netto; N. B.:nota bene, let wel; N.: noord; N.O., N.W., noord oost, noord west en in andere namen van windstreken

Gepubliceerd op 14-03-2019