Machine-grootboek betekenis & definitie

Machine-grootboek - een bijboek, waarin voor iedere machine een hoofd wordt geopend, dat gedebiteerd wordt voor den aanschaffingsprijs der betreffende machine, en gecrediteerd voor de afschrijvingen, benevens voor de opbrengst bij verkoop der oude, voor het bedrijf ongeschikt geworden machine. Daartegenover treft men dan in het Algemeen Grootboek óf één Sluitrekening aan, óf een verzamelende rekening Machines, die gedebiteerd wordt voor alle aankoopsommen en gecred. voor alle verkoopsommen van Machines; alsmede de rek. Afschrijving op Machines, die gecred. wordt voor de waardeverminderingen der machines of afschrijvingsbedragen. Dit boek komt alleen in groote bedrijven voor.

Gepubliceerd op 14-03-2019