Levering betekenis & definitie

Levering - de overdracht van het verkochte goed in de macht en het bezit van den kooper, met alles, wat daarbij behoort, alsmede de eigendomsbewijzen, zoo die aanwezig zijn. Volgens het Nederlandsche recht geschiedt de eigendomsoverdracht bij roerende goederen niet door koop, doch door levergoederen niet door koop, doch door levering.

Gepubliceerd op 14-03-2019