Kalenderjaar betekenis & definitie

Kalenderjaar - het jaar dat met 1 Januari begint en met 31 December eindigt, in onderscheiding van een boek-, dienst- of werkjaar, dat met iederen anderen dag van het jaar kan aanvangen, om op den overeenkomstigen dag der twaalfde maand daarna te eindigen.