Jaarbalans betekenis & definitie

Jaarbalans - de algemeene balans, die aan ’t eind van het kalender- of boekjaar vervaardigd wordt, tegenover: maandbalans, beginbalans, tusschenbalans, kwartaalbalans etc.

Gepubliceerd op 13-03-2019