Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

2019-03-13

Hoofdelijke aansprakelijkheid

betekenis & definitie

Hoofdelijke aansprakelijkheid - de aansprakelijkheid van ieder vennoot voor het geheele bedrag der schulden door de vennootschap aangegaan. Zij bestaat o.a. voor de vennooten eener firma, bij debiteuren gewoonlijk alleen uit overeenkomst.