Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Goudgulden

betekenis & definitie

Goudgulden - oude Nederlandsche munt van 28 stuivers of f 1,40. De oudere goudgulden was een nabootsing van den florencer, den in 1252 geslagen gulden, en evenals deze uit zuiver goud geslagen.