Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Gemeenschap van goederen

betekenis & definitie

Gemeenschap van goederen - gemeenschappelijk bezitsrecht over de goederen, door de echtgenooten bij het huwelijk ingebracht. Volgens het Burgerlijk Wetboek ontstaat in ons land van rechtswege gemeenschap van goederen, voor zoover daaromtrent bij huwelijksche voorwaarden geen beperkende bepalingen zijn gemaakt.