Edele metalen betekenis & definitie

Edele metalen - in de eerste plaats goud en zilver, die tot munt dienen, en in vroeger tijd ook platina, zoogenaamd wit goud. Behalve tot geslagen munt en tot industrieel gebruik, dienen de edele metalen in den vorm van baren en volgens gewicht en gehalte, als internationaal ruilmiddel, tot vereffening der schuldvordering, die de volken onderling op elkander hebben, waartoe steeds een groote hoeveelheid beschikbaar moet gehouden worden. Voorts worden belangrijke hoeveelheden goud en zilver vereischt voor de banken, welker noten op vertoon betaalbaar, al of niet wettig betaalmiddel zijn, maar die volgens de wet of haar privilegie, eene hoeveelheid edele metalen in voorraad moeten hebben in zekere verhouding met het bedrag der door haar uitgegeven banknoten, terwijl eindelijk ook sommige landen edel metaal in reserve houden, als waarborg voor uitgegeven papierengeld, dat wettig betaalmiddel en te allen tijde opeischbaar is en gelijk gesteld wordt met gemunt geld. Platina is tegenwoordig uitsluitend een handelsartikel.

Gepubliceerd op 13-03-2019