Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Directie

betekenis & definitie

Directie - het bestuur, de leiding, het oppertoezicht, het beheer eener zaak, van eene onderneming, een maatschappij, een bank, enz. Ook de persoon of personen aan wie dat bestuur is opgedragen en die daarvoor al dan niet eene vaste belooning genieten, een aandeel in de te verkrijgen winsten of beide: een bezoldiging en aandeel in de winst. De statuten van naamlooze vennootschappen regelen den werkkring, de verantwoordelijkheid en alles, wat de inrichting en bevoegdheid der directie betreft.