Dagvaarding betekenis & definitie

Dagvaarding - het exploit, waarbij de gedaagde door den eischer voor den rechter wordt geroepen. Zij geschiedt door een deurwaarder en moet bevatten de namen der personen, die dagvaarden en die gedagvaard worden, de vordering, alsmede plaats, dag en uur der rechtzitting.

Gepubliceerd op 13-03-2019