Dagelijksche methode van dubbel boekhouden betekenis & definitie

Dagelijksche methode van dubbel boekhouden - de methode van dubbel boekhouden, volgens welke de dagboekposten afzonderlijk in journaal en grootboek worden overgebracht, in tegenstelling met de zoogenaamde maandelijksche methode, waar deze posten zooveel mogelijk voor zoover zij van denzelfden aard zijn, samengetrokken worden.

Gepubliceerd op 13-03-2019