Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Dagelijksche methode van dubbel boekhouden

betekenis & definitie

Dagelijksche methode van dubbel boekhouden - de methode van dubbel boekhouden, volgens welke de dagboekposten afzonderlijk in journaal en grootboek worden overgebracht, in tegenstelling met de zoogenaamde maandelijksche methode, waar deze posten zooveel mogelijk voor zoover zij van denzelfden aard zijn, samengetrokken worden.