Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Afrekenen

betekenis & definitie

Afrekenen - (Eng. to clear, Fr. liquider, D. abrechnen). Elke rekening, die ten doel heeft het bedrag in geld, van eene op zich zelf staande handelsverrichting of van een reeks van zulke handelingen op te maken, en in ’t bijzonder de daaruit voortgevloeide schulden en vorderingen tegen elkander over te stellen, om de verhouding tusschen beide te bepalen, voorts vorderingen die twee of meer personen wederzijds op elkander hebben te vereffenen en waarbij alleen hij die het meest schuldig is het verschil in geld betaalt. Ook: het gebruik in groote handelssteden om de wissels en traites op verschillende kantoren tegen elkander uit te wisselen en alleen het verschil in geld te voldoen. (Zie Clearinghouse).