Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Aflossen met premie

betekenis & definitie

Aflossen met premie - bij het aangaan eener obligatieschuld, kan de bepaling gemaakt zijn, dat aan de obligatiehouders, bij aflossing boven het nominale bedrag hunner vordering een zeker percent agio als premie zal worden uitbetaald. Bijv. bij een aflossing met 5% premie wordt ieder stuk van f 1000 met f 1050 betaald.