Adres betekenis & definitie

Adres - aanwijzing van den naam van een persoon, vereeniging, maatschappij of zaak en van de plaats, waar deze zich bevindt of gevestigd is. Ook: request = verzoekschrift, betoog, tot de regeering of ander bestuur of eene openbare instelling gericht.