À forfait betekenis & definitie

À forfait - onder deze uitdrukking verstaat men bij het disconteeren van een wissel het beding, waarbij de geëndosseerde afstand doet van de rechten, die hij zou kunnen doen gelden tegenover zijnen endossant, ingeval van non-betaling door den betrokkene (acceptant) of van nonacceptatie door den betrokkene, derhalve afstand doet van zijn regres- of remboursactie, respectievelijk van zijn actie tot zekerheidstelling tegenover zijnen endossant.

Gepubliceerd op 13-03-2019