anthorisme betekenis & definitie

G anthorismos ‘tegen-definitie, alternatieve definitie’. Semantische figuur waarbij een definitie wordt vervangen door een andere die voordeliger is voor de spreker.

Functies:
1) verdedigingsstrategie in een debat of pleidooi De definitie die de tegenstander hanteert, wordt vervangen door een definitie die het eigen standpunt rechtvaardigt. Termen als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en democratie worden in politieke discussies heel verschillend gedefinieerd. De nazi’s noemden Joden ‘Untermenschen’ (inferieure mensen) om hun uitroeiing te rechtvaardigen
2) retorische zelfverbetering (epanorthose↗) om zich te rechtvaardigen
N) ‘Ik heb die fiets niet gestolen, alleen maar geleend’
F) ‘Si l’on doit le nom d’homme à qui n’a rien d’humain’ (Als men iemand mens mag noemen die niets menselijks heeft; Corneille, Cinna)

Gepubliceerd op 24-02-2017