antanaklasis betekenis & definitie

G ‘weerkaatsing’, L antanaclasis, re- flexio; vgl. anaclasis↗. Soort woordenspel↗, herhaling van een woord in een andere betekenis. In dialogen heet deze figuur asteïsme↗.

Voorbeelden:
N) ‘In de mist is trage een os met een ossewagen/ stappend naast de mist nooit mist zijn maat’ (P. van Ostaijen, ‘Herfstlandschap’)
F) ‘Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas’ (Het hart heeft redenen die de rede niet kent; B. Pascal, Pensées)

Gepubliceerd op 24-02-2017