Gepubliceerd op 23-03-2021

Warfum

betekenis & definitie

gem. in Hunzingo, tussen Baflo en Uskwerd, 2400 inw. Warfum, Westervalg, Oostervalg, Oudendijk, Breede of Brij en de Noordpolder.

Tot Warfum behoort het eilandje Rottumeroog met 5 inwoners.De gemeente is verdeeld in: N.H. 47, Ger. 31, zonder gezindte 21%.

Zeeklei; landbouw, veeteelt, tuinbouw. Aan de lijn Groningen—Rodeschool. Conserven: (gedroogde groenten). Biskwie.

't Dorp Warfum ligt op een hoge wierde.

't Wariumer Maar is 't verlengde van 't Boterdiep, van Onderdendam naar Warfum.

Te Warfum stond één van de commanderijen van Sint-Jan met een grondbezit van 2815 jukken bouw- en weiland; waarvan 50 in eigen gebruik; met eigen veenland en nog land in Drente.

't Was het grootste Johannieter klooster van Nederland; 80 nonnen, bijgestaan door 4 priesters. De nonnen kwamen uit welgestelde kringen. Zij hadden een refugium in de Boteringestraat.

In 1535 trokken de Wederdopers op Warfum af, om zich van 't klooster meester te maken. Maar de stadhouder, Karel van Gelre Jr., verdedigde zelf de gebouwen. Dertig man werden gevangen genomen; één onderging de doodstraf, namelijk Jacob Kremer. Dit was de enige Wederdoper, die in Groningen de marteldood onderging;

geheel anders ging het in Friesland, waar de stadhouder Schenk zeer streng optrad.

Bij de overgang van dit nonnenklooster aan de Provincie waren er nog behalve de priorin acht zusters en tien bedienden; die kregen een jaargeld.

J. Zuidema Rzn. schreef een Beknopte Geschiedenis van Warffum, 1924.